top of page

Orsaken till reformationen

Reformationen var en tid då kyrkans och biskoparnas makt minskade och många länder gick från katoliker till protestanter. Finns flera olika orsaker till detta. Några övergripande och bakomliggande orsaker var att mässorna utfördes på latin och att kyrkan/biskoparna hade mycket makt. Att alla gudstjänster utfördes på latin resulterade i att många inte förstod vad som sades vilket såklart skapade en problematik. I dåtidens samhällsstruktur var det kungar och kejsare som regerade men till skillnad från senare samhällen hade kyrkan en ännu viktigare roll eftersom de stod närmast Gud. Kyrkan drev ofta in en andel av böndernas produktion och hade så kallade avlatsbrev där man kunde betala för att få syndernas förlåtelse. Kyrkan fick mer och mer makt i samhället och utnyttjade människor religion för att bli ännu mäktigare. Denna struktur ledde till att fler och fler började uppleva att kyrkan distanserat sig från dess egentliga uppgift och istället fokuserat på pengar. Människor upplevde också att inte levde som den lärde ut; kyrkan var rik medan folket svalt.


När det gäller direkta orsaker är Martin Luthers handlingar relevanta. Han spred sina 95-teser över Europa. Hans grundtankar var att man inte kan köpa förlåtelse via avlatsbrev. Makten ska ej ligga i Rom, utan bibeln räcker för frälsning. Det finns bara 2 sakrament som har stöd i bibeln(dopet och nattvarden), inte 7 stycken sakrament. Han översatte också bibeln från latin till tyska. De viktiga aktörerna under reformationen är alltså den katolska kyrkan, Martin Luther , kungar/furstar och folket.

En förutsättning för reformationen var även boktryckarkonsten som tog fart.

När det gäller direkta orsaker är exemplet Sverige relevant. Under Gustav Vasas strid mot dansken tog han stora lån från Lübeck. År 1523 blir Gustav Vasa kung och för att kunna behålla greppet över makten behövdes mer pengar i statskassan samt pengar för de nytagna stora skulderna. Lösningen var att byta religionsinrikning för att få pengar till kassakistan. Sverige blir ett av dem första rikena i Sverige i världen som bryter med påven i Rom och genomför Reformationen. Detta innebär att alla kyrkans rikedomar övergår till staten och att gudstjänster även börjar hållas på Svenska.

Bortsett från detta var det en orolig tid i Europa och framförallt Tyskland. Feodalsystemet, en struktur som byggde på att kungen utdelade mark och makt till vasaller i utbyte mot riddare och därmed beskydd, gjorde att adeln och vasallerna fick mer och mer makt. Kungar och vasaller ville ha ännu mer makt och var därför framförallt emot påvens makt, som stod högst upp i samhället. Även bönderna och borgarna ville ha förändring gällande både länsherrarnas och kyrkans ekonomiska makt. Men få vågade ta steget att stå emot kyrkan. Detta var nämligen ett hårt straffat brott, så kallat kätteri, som ofta ledde till att man brändes på bål.

11 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page