top of page

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd från USA. Vietnamkriget var även det krig då media fick en stor roll.


För att svara på frågan Vilken roll hade media under Vietnamkriget? menar jag att media under Vietnamkriget hade en avgörande roll för krigets slut. Eller mer konkret. Att USA drog sig ut ur kriget och att Nordvietnam inte gav upp. I samband med att TV och kameratekniken hade utvecklats blev det möjligt att sända intervjuer och videor från Vietnam till hela amerikanska befolkningen i större utsträckning än tidigare krig. Vietnamkriget sägs börja när nordvietnams trupper gick till attack mot syd den 1 november 1955. Till en början hade USA skickat så kallade rådgivare till syd. Det dröjde sedan till 1965 som USA officiellt gick in i kriget. Att USA började skicka fler och fler soldater till Vietnam gjorde att detta uppmärksammades i TV-rutan. I texten The Media and the Vietnam War nämns begreppet etnocentrism. Författaren menar att detta var en av de största faktorerna till journalistiken i Vietnamkriget. När amerikaner började skickas till krig så blev amerikaner mer engagerade i nyhetsflödet. När mediasektorn sedan hittade sätt att tjäna pengar så var amerikanernas efterfrågan om nyheter från Vietnam drivande i vad som skulle publiceras i nyhetsflödet.

Från USA:s perspektiv användes media för att till slut vända opinionen i USA för att få slut på kriget. Jag tror att media tenderar att lyfta fram det negativa. Amerikanska trupper skyddade många sydvietnameser och även nordvietnameser som flytt till syd. Men misstag görs och krig är fylld med negativitet. Egna soldater som blev skjutna och civila som hamnade i skottlinjen påverkade opinionen i USA och de negativa nyheterna fick betydligt mer fäste än dem positiva nyheterna.


Ett exempel som nämndes i texten och något vi tog upp i seminariet var My Lai - massakern. Den 16:e mars 1968 mördas flera hundra civila av amerikanska soldater. Bland dessa civila fanns män, kvinnor, barn och spädbarn. Att amerikanska soldater dödade civila människor var en aspekt till massdemonstrationer i USA. Sedan att hundratusentals unga amerikanska män skickades till Vietnam skapade mycket missnöje.


En annan aspekt till massdemonstrationer var missnöjet bland buddhister i Sydvietnam. Det var alltså inte bara Nordvietnam som fick USA att lämna, utan även rasism och ojämlikhet inom Sydvietnam, menar jag. Sydvietnams ledare Ngo Dinh Diem var själv katolik. Han hade tillbringat några år i exil i USA och var starkt emot kommunister och behandlade buddhister dåligt. Av rädsla jagade Diem kommunister och satte dem i fängelse, vilket ifrågasättes från medias håll. I Saigon, Sydvietnams huvudstad iscensatte buddhistmunkar våldsamma protester under våren 1963. De anklagade Sydvietnams regering för att med USA:s stöd favorisera landets katoliker. Texten nämner att USA tidigare hade försökt styra media så att dem inte rapporterade negativa nyheter mot Diem. Däremot så lyckades media visa detta missnöje. Exempelvis, år 1963 den 11 juni skedde en demonstration mot Diems styre som berörde många. En buddhist som tände eld på sig själv och dog. När diem svarade med att arrestera hundratals buddhistmunkar insåg Kennedys administration att Diems regim var självförstörande och därmed tillät en kupp mot Diem.


Media lyfte alltså fram negativa sidor hos Sydvietnam vilket orsakade massdemonstrationer i USA. Detta ledde i sin tur till minskat bistånd till Sydvietnam. Då USA är en demokrati där befolkningen har inflytande i politiken så blev det nästintill omöjligt för USA att driva ett krig då viljan inte fanns. Rasism återspeglades även i Vietnamkriget då vissa etniska grupper skickades till dem mer riskabla uppdragen i kriget.


Från Nordvietnams perspektiv användes bilder på sönderbombade byar och döda civila för att stärka opinionen till att slå tillbaka och att inte ge upp. Historiskt sätt har det funnits en koppling mellan kommunism och propaganda. Jag håller med detta påstående när det gäller Sovjetunionen, Kina och Nordkorea, men utifrån Vietnams perspektiv tänker jag lite annorlunda. När USA väl började släppa massvis med bomber över Nordvietnam handlade kriget om överlevnad för många vietnameser. Vietnamesers nationalitet, identitet och enighet blev starkare då USA blev en gemensam fiende.


För att sammanfatta var moderniteten för media avgörande för att vända opinionen i USA. Detta genom egna döda soldater och döda civila. Rasismen och ojämlikheten som pågick bland amerikanska soldater och sydvietnamesisk befolkning visades också genom media. Nordvietnam använde media till att fortsätta kriget.


259 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Kvinnosynens förändring under reformationen

Under hela medeltiden var kvinnor underordnade männen och denna kontinuitet återfanns även efter reformationen. Bland annat arbetssysslor var noga uppdelade mellan kvinnor och män och männen fick det

Comments


bottom of page