top of page

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd från USA.


För att svara på frågan Vilken relevans har vietnamkriget idag? är kriget ett tydligt exempel på problem som kan uppstå med dikotomi, och hur nutida och framtida konflikter kan hanteras på andra sätt. Begreppet dikotomi är en form av tankestörning som innebär att man ser allting utan mellanlägen. Exempelvis som att någonting antingen är gott eller ont. Båda sidor i Vietnamkriget visar dikotomi, menar jag. Från kapitalismens sida saknades respekt för kommunister, allt kommunistiskt var ont. Detta gav upphov till att ledare genom sin retorik kunde göra om människors liv till siffror. Under vietnamkriget fanns det tidsperioder då antalet döda vietnameser var en indikator på hur lyckad en operation var. Jag minns från svt:s dokumentär att Westmoreland, en amerikansk general kallade nordvietnameserna för mullvadar och att USA skulle spränga Nordvietnam tillbaka till stenåldern, vilket är uttalanden som avhumaniserar nordvietnameserna. Även dominoteorin visar tecken på dikotomi. Man var rädd för kommunismen och drog snabba slutsatser om att allt kommunistiskt styre var likadant och att alla kommunister var lika hemska, vilket inte riktigt stämmer. Detta tankesätt skapar problem då människors rättigheter inte blir respekterade.


Från kommunismens sida saknades respekt för kapitalismen och man såg ingen nytta med välutbildade och markägare vilket gjorde att man rensade bort dem. Kommunismens tankar har bidragit till flera folkmord och så många människors död, och detta för att man varit låst i vissa tankar. När det gäller Ombudskrig eller så kallat “War by proxy” som Sovjet och Kina samt USA deltog i så visar deras stöd till respektive sida att man är fast besluten om att den andra sidan måste förgöras. Detta syntes i vietnamkriget och i Koreakriget.

Idag finns en helt annan förståelse för konflikter och hur man ska hantera dem. Synen på mänskliga rättigheter har förbättrats och man har ett annat synsätt på världen än vad man hade under kalla kriget och vietnamkriget. Sedan tror jag att media och större transparens i dagens samhälle är ett sätt att motverka framtida konflikter. Idag sprids information otroligt snabbt över hela världen och ifall något land bryter mot resten av världens värderingar så blir det konsekvenser. En stat har betydligt svårare att begå kontroversiella handlingar då media kommer sprida det och skapa motstånd från folket och kanske till och med vapenvägran eller desertering. Rysslands invasion av Ukraina är ett relevant exempel som visar på motstånd både på nationell nivå och internationell nivå.


För att avsluta är vietnamkriget relevant för vi lär oss av historien och får bättre förståelse hur vi ska undvika framtida konflikter. Vietnamkriget har medfört djupa sår i både USA och i Vietnam som har ändrat deras synsätt på konflikter.


“De som inte lär sig av historien är dömda att återupprepa den” - Winston Churchill (1948)

113 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Kvinnosynens förändring under reformationen

Under hela medeltiden var kvinnor underordnade männen och denna kontinuitet återfanns även efter reformationen. Bland annat arbetssysslor var noga uppdelade mellan kvinnor och män och männen fick det

コメント


bottom of page