top of page

Hur infrastruktur är avgörande för Sveriges produktion


Infrastruktur är den kommunikation som sker mellan olika människor, företag och länder. Det kan vara allt från de vägar som ansluter ett land till ett annat, men också tekniken t.ex. telefonlinjer osv som gör att man kan kontakta människor över hela världen. För att Sverige ska fungera krävs en fungerande infrastruktur, t.ex. välfungerande vägar, kommunala transportsätt och ordentliga fordon. Detta är viktigt eftersom vi exporterar och importerar ganska mycket varor och hade aldrig klarat oss utan utbytet med andra länder. Det är också viktigt med ett bra telefonnät och att det finns tillgång till mobiler och datorer för att vi ska kunna få kontakt med andra länder och komma överens om avtal osv.


Hur skiljer sig dagens infrastruktur från den vi hade för hundra år sedan?


Den infrastruktur som fanns i Sverige för hundra år sedan skiljer sig mycket från den som vi har idag. Bl.a. fanns det inte datorer, mobiler och internet. Det var betydligt svårare att kontakta andra länder och tillsammans med dem bilda avtal osv. Vägar fanns, men inte lika välfungerande och inte heller lika bra och starka fordon. Bristen på kontakt med andra länder gjorde att man klarade sig mer själva. Vi producerade mer saker inom landet och eftersom man inte kunde kontakta andra länder lika lätt så visste man kanske inte om att det fanns andra råvaror där och nöjde sig därför med det som redan fanns i Sverige. Självklart fanns det kommunikation med omvärlden byta och sälja varor har man alltid gjort, men det var inte i lika stor utsträckning. Nu kommer ju väldigt mycket av de saker som vi har i Sverige från andra länder. Infrastrukturen har utvecklats mycket och den utvecklas ständigt. Till en början, under t.ex. vikingatiden så transporterades ganska mycket via sjöfart. När man 1856 byggde det första ångloket så började mycket transporteras via järnvägar i Sverige. Även om tågen är mycket utvecklade nu så skapas nya järnvägar hela tiden bland annat vill man nu kunna göra järnvägar som ansluter Sverige till resten av Europa, kallas för Europakorridoren.


7 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page