top of page

Bevis för evolutionen

Fossiler

Fossiler är ett bevis på att det skett en evolution. Fossiler är organismer som dött och som sedan har sedimenterats. De organismer som dör under samma tidpunkt kommer därmed hamna i samma lager. Tittar vi på fossilerna så ser man att ju längre ner fossilerna är, desto äldre är de. Man har även sett att dessa äldre fossiler är mindre utvecklade. Ett exempel på en mindre utvecklad varelse är trilobiten som är ett ryggradslöst djur. Med hjälp av ledfossiler kan man bestämma åldrarna på andra organismer. Trilobiten är ett bra exempel på en ledfossil eftersom den levt under en specifik tidsperiod och som har levt på stora delar av planeten. Trilobiten är även lätt att identifiera och ifall man hittar andra fossiler i samma lager så tyder det på att de är från samma tidsperiod. Jämför man olika fossiler i olika lager så ser man skillnader mellan de olika lagrerna, dvs att det skett en evolution.


Likheter i DNA och proteiner.

Tittar man på olika organismers organ så stämmer många delar överens. Ju mer likt DNA de har tyder på att chanserna för att de är mer släkt blir större. Man har även hittat samma kroppsdelar, men som har olika funktioner hos olika arter. Detta kallas för rudiment, som är kvarlevor från andra arter, men som sedan ändrat funktion eller till och med inte har någon funktion. Monologa organ är vanligt att man ser på olika organismer.


Konvergent evolution

Konvergent evolution innebär att organismer som utses för samma typ av biotiska och abiotiska faktorer kommer likna varandra, men kommer ej vara släkt. Att se att organismer är anpassade till sin miljö tyder på att det skett en evolution då miljön har förändrats genom historien. Olika endemiska arter kan därmed ha samma egenskaper, men tillhöra helt olika arter.


Konvergent evolution kan exempelvis se på växter i torrt klimat, dvs att de utsätts för samma abotisk faktor. Kaktusen lever i ett torrt klimat och det gynnas därmed inte att ha löv, utan kaktusen gynnas av spara så mycket som vatten som möjligt och har därför en tjockare struktur. Liknande växter går att se på olika torra platser.

Geografiskt sätt har man även sett att en art har någon gång delat på sig och blivit utsatta för olika miljöer, dessa blev sedan olika arter, trots att de en gång i tiden varit en och samma art.
139 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

bottom of page