top of page

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?


Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd från USA. Vilken orsak till krigets början hade störst inflytande?


När det gäller den orsak som hade störst inflytande till att Vietnamkriget började skulle jag vilja argumentera för att det var det indokinesiska kriget. Vietnamkriget kan ses som en fortsättning på det indokinesiska kriget, menar jag. Det indokinesiska kriget slutar med att fransmännen och Viet Minh den 20 juli år 1954 undertecknar om ett eldupphör. Detta kom att kallas Geneveavtalet där det skapas en gräns vid den 17:e breddgraden. Men trots detta avtal finns det mycket som tyder på att Nordvietnams ledare Ho Chi Minh inte är helt nöjd. Han vill fortfarande ena hela Vietnam. FNL, Sydvietnams nationella befrielsefront får stöd av Nordvietnam och av Kina samt Sovjetunionen vilket ger belägg på att Nordvietnam aldrig riktigt slutade kämpa för att ena landet.


Efter geneveavtalet börjar Ho Chi Minh rensa bort allt franskt ur landet och inrättar ett kommunistiskt styre. Dokumentären Kalla Kriget från SvT (2018) nämner att Ho Chi Minh tog emot bistånd på en miljard kronor från Sovjetunionen och 2 miljarder från Mao under det indokinesiska kriget. Att Ho Chi Minh även fått stöd under en längre tid från Sovjet och Mao samt att fransmännen fått stöd av USA ger belägg för att spänningar redan fanns mellan framtida syd och nord innan Vietnamkriget började.

Kan vara värt att nämna att allt detta bistånd från respektive stormakter inte alltid hade med kriget direkt att göra (ex vapen, ammunition), men däremot indirekt vilket gör detta till en bakomliggande orsak. Till exempel använder Ho Chi Minh bistånd för att ta tag i hungersnöden. Han får även igång en jordbruksreform och börjar med tvångskollektivisering. Svt:s Dokumentär visar även hur staten konfiskerar människors mark och tiotusentals människor avrättas eller placeras i omskolningsläger som inrättas av regimen. Från Nordvietnams sida är det tydligt att det sker en form av indoktrinering hos befolkning. Människor lär sig kommunismens värderingar och ett hat mot imperialister når befolkningen. Att Nordvietnamn med hjälp av bistånd från Kina och Sovjet lyckades indoktrinera befolkningen under indokinesiska kriget tror jag var en förutsättning för ett krig mellan syd och nord. Detta går även att ses från Sydvietnams sida, menar jag. Syds ledare Ngo Dinh Diem får stöd av USA och detta är en ledare som har ett starkt hat mot kommunister.


Det går att argumentera för att hatet mot respektive ideologi var en drivande orsak till kriget, där Ho Chi Minh respektive Ngo Dinh Diem hade stort inflytande. Även dominoteorin hade stort inflytande vilket var en teori som USA:s president Eisenhower introducerade. Han menade att ifall ett land hamnar i kommunisternas händer, så kommer fler och fler länder också att göra det. Dessa tankar från USA:s håll var också inflytelserika till Vietnamkrigets start. Men trots dessa orsaker, så menar jag att indokinesiska kriget hade störst inflytande. För under indokinesiska kriget började självständighetskampen för Ho Chi Minh och FNL. Där började även olika ideologier sprida sig. Och det var där det även började komma bistånd från olika stormakter, men främst under radarn. Dessa stormakter hade stor spänning mellan varandra och respektive ideologier och bistånd triggade igång möjligheten för nord att starta krig med syd.

250 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Kvinnosynens förändring under reformationen

Under hela medeltiden var kvinnor underordnade männen och denna kontinuitet återfanns även efter reformationen. Bland annat arbetssysslor var noga uppdelade mellan kvinnor och män och männen fick det

Comentarios


bottom of page