top of page

Syror och baser: begreppslista

Syror och baser

Introduktion till SYRA-BASREAKTIONER.


•Läs läroboken s. 206-225

Havsförsurning
.pdf
Ladda ner PDF • 8.09MB

1. Syra

En syra är en protongivare. Det vill säga ett ämne som avger protoner.


2. Bas

En bas är en protontagare. Baser är ett ämne som tar upp protoner. Till exempel ammoniak (NH3). Natriumhydroxid (NaOH) är ett annat exempel på en vanlig bas.


3.Syra-bas reaktion

En kemisk reaktion som sker mellan en bas och en syra. En proton lämnar en syra och går till en bas.


4.Oxoniumjon

En oxoniumjon (H3O+) är en vattenmolekyl med en extra proton/vätejon.


5.Proton/vätejon

En positiv vätejon (H+) är en väteatom där elektronen saknas och består alltså endast av en proton. Vätejoner bildas bland annat när syra eller sura salter löses i t.ex vatten. Koncentrationen av vätejoner i en lösning brukar användas som mått på dess surhetsgrad, ju fler vätejoner, desto surare lösning. Där kommer pH in.


6. Sur lösning

En sur lösning är en vattenlösning där det avges vätejoner. Dvs att det finns oxoniumjoner. En sur lösning har ett Ph-värde lägre än 7.

7. Basisk lösning

Basiska lösningar innehåller hydroxidjoner(OH-). Antalet hydroxidjoner- grupper som bildas i lösningen indikerar hur basisk lösningen är. En basisk lösning har ett Ph-värde högre än 7.

8. Indikator

Ett exempel på en indikator är Ph-papper. Det är en Ph-indikator som ändrar färg för att vissa hur sur/basisk ett ämne är.


9.Korresponderande syra

Den jon som bildas när en syra avgett en vätejon


10.Korresponderande bas

Den jon som bildas när en bas tagit upp en vätejon


11.Protolys

När ett ämne avger en proton.


12.Amfolyt

Ett ämne som kan reagera både som syra och bas (bl.a. vatten)


13.Svag syra

En syra där ett mindre antal syramolekyler avger protoner till en bas.

Ättiksyra är en svag syra. Ättiksyramolekylen lämnar inte lika lätt ifrån sig en proton när den reagerar med vatten. En syra där ett mindre antal syramolekyler avger protoner till en bas.


14.Stark syra

När de flesta syramolekylerna protolyseras.

Saltsyra är en starksyra. Saltsyramolekylen reagerar med vattenmolekyl och lämnar lätt ifrån sig en proton. En syra där de flesta syramolekylerna avger protoner till en bas.


15.Utspädd syralösning

Utspädd syralösning = låg koncentraion. Dvs liten mängd av syran.


16.Koncentrerad syralösning

Hög substansmängd på liten volym.


17.Väteklorid och saltsyralösning

Protoner från vätekloriden förs över till vattenmolekylen vilket ger kloridjoner och oxinumjoner. Denna reaktion kan även genomföras baklänges.


18.Svag bas

En bas där ett mindre antal basmolekyler tar upp protoner från en syra


19.Stark bas

En bas där de flesta basmolekyler tar upp protoner från en syra

26 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page