top of page

Programmering- avgörande för samhällsutvecklingen

Uppdaterat: 14 apr. 2021


“Samhället står inför stora utmaningar. Jag tror programmeringen är en stor del i att lösa dessa problem.”


Det var en tisdag morgon i Mars 2020 och jag skulle ha mitt livs första teamsmöte. Dagen innan hade myndigheterna meddelat befolkningen att all skolundervisning skulle ske på distans. Jag minns att första veckan var tuff. Varken lärarna eller eleverna var vana med de nya förhållandena och funktionerna var begränsade. Ett år senare, visste lärarna och eleverna precis hur allt fungerade och nu fanns mängder med nya funktioner. Dessa nya funktioner hade skapats via programmering och i denna utredande text kommer jag gå in på varför programmering är viktigt för samhällsutvecklingen. För att kunna svara på den frågan kommer jag fördjupa mig i olika sätt som programmering underlättar människors vardag och vilka för- och nackdelar det kan innebära.


Något som blivit en standard i samhället är att äga en mobil. Mobiltelefonen väcker oss på morgonen och hjälper oss hela dagen genom att ett vi kan kommunicera världen runt, få svar på frågor via Google, titta på lärorika dokumentärer eller bli inspirerade via Youtube. I mobilen finns även tillgång till sociala medier och streamingtjänster. I en artikel från Statistiska Centralbyrån (“Barn motionerar trots mycket skärmtid”, 2017-10-04) tillbringar 68 % i åldrarna 16–18 år minst tre timmar på internet under en vanlig vardag. Katarina Gospic är hjärnforskare och i en intervju med Expressen (“Skärmtid - så länge rekommenderas för olika åldrar”, 2019-03-22), säger hon att man ska använda tekniken och ha en avsikt med vad man gör. Hon tillägger också att småbarn borde undvika skärmtid. Dem utvecklar sin hjärna otroligt mycket hela tiden och behöver motorisk och sensorisk stimulans och få använda alla sina sinnen för att lära sig hur världen fungerar. Att simulera hjärnan är egentligen något som alla människor behöver göra, framförallt tills man är 25 år. Det finns programmerade tjänster som hjälper oss med denna stimulans, men också tjänster som kan stjäla vår tid som annars hade utnyttjats till denna stimulans. Dessa digitala tjänster är programmerade för att stimulera våra belöningssystem så det skapas ett slags beroende, exempelvis tik tok. Även om mobilen kan hjälpa oss i vardagen, finns det alltså tjänster som i slutet av dagen kan stjälpa oss.


Andra standarder i samhället är att äga datorer, tvättmaskin, diskmaskin, kylskåp, fordon osv. De är också programmerade och hjälper oss dagligen. Exempelvis har diskmaskinen olika program som meddelar när det är dags att spruta sköljvatten, diskmedel, varmvatten ect. Däremot har programmering kommit så långt att vi nu kommer kunna skapa produkter med Artificiell Intelligens. Det innebär att diskmaskinen känner av hur smutsigt disken är fattar sedan eget beslut om hur den ska göra för att genomföra diskningen.


Artificiell intelligens kommer driva samhällsutvecklingen under en lång tid framöver. Lampor som känner av när dem ska tändas och när dem ska släckas, självkörande bilar, datorer som löser problem och robotar som kan tillverka och transportera produkter. Här finns det stor potential till samhällsutveckling som kan ytterligare underlätta vår vardag. Däremot finns det farhågor med artificiell intelligens. Ett av dem är att många enkla jobb kommer ersättas med programmerad teknik. Ett annat är att människor kan använda artificiell intelligens för att förstöra, till exempel i krig eller terrordåd. Sen finns det även risker med att robotar själva fattar beslut om att förstöra delar av mänskligheten.


Dessa farhågor kring artificiell intelligens är bra att ha i åtanke, samtidigt är det viktigt att komma ihåg att mänskligheten alltid varit rädd för förändringar. Ett exempel är när man började tillverka tåg. Då var människor rädda att dem skulle svimma av den höga hastigheten. Det visade sig sedan att det inte var farligt att åka tåg.


För att börja avrunda är programmeringen en avgörande del för att lösa samhällsproblem som uppstår. Under mars 2020 satte Corona pandemin nya förhållanden för svenska bolag och för privatpersoner. Plötsligt blev det inte möjligt för hotell, flygbolag och andra bolag inom resebranschen att få in pengar. Arbetskraften sattes i karantän, kontorsbyggnader blev tomma och skolelever skickades hem. Tack vare att staten gav ut stimulanspaket har ekonomin i helhet klarat sig. Men fascinerande nog beror ekonomiåterhämtningen även på en specifik sektors tillväxt. Tekniksektorn. Den snabba tillväxten i tekniken har varit avgörande för samhällsutvecklingen trots den rådande pandemin.


På bara ett år hade allt blivit mer digitaliserat. Vuxna kunde börja jobba hemifrån och skolelever kunde få distansundervisning. E-handeln exploderade tillsammans med gamingbolag, streamingtjänster och kommunikationstjänster såsom zoom och teams. Utan dessa programmerade tjänsterna hade Coronapandemin blivit en mycket större börda för befolkningen än var den är i dagsläget. Denna digitalisering ligger även i korrelation med elektrifiering vilket kommer vara oerhört viktigt i klimatfrågan. När människor reser och konsumerar produkter släpper vi ut stora mängder koldioxid och värmer planeten. Isarna smälter och konsekvenserna kan bli att kontinenter ändrar klimat och en stor obalans i ekosystemet uppstår. Programmeringen ger möjligheter till smartare och effektivare lösningar på transporter och industrier.


Sammanfattningsvis finns det idag mängder med programmerade tjänster och varor för att driva samhällsutvecklingen framåt. Bara på en dator finns en hel del olika tjänster och mårdvaruprodukter såsom diskmaskiner eller självkörande bilar underlättar vardagen och kommer fortsätta att ytterligare underlätta vår vardag. Programmen utvecklas hela tiden och blir mer och mer effektivare och kan nischa in sig i specifika ändamål. Coronapandemin är ett tydligt exempel på hur snabbt digitala tjänster kunde anpassa sig till nya förhållanden på relativt kort tid. Plötsligt var det möjligt att jobba hemifrån eller ha distansundervisning. Att kunna anpassa sig till nya förhållanden är oerhört viktigt för samhällsutvecklingen. Globala uppvärmningen är ett exempel på stora utmaningar en omställning behövs. En omställning som programmeringen har möjlighet att vara en del av.


504 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page