top of page

Produktionsfaktorer

Uppdaterat: 18 juni 2021Råvaror:

Ex, finns skog tillgängligt ger det förutsättningen att tillverka papper, plankor osv.


Material:

Finns materialen tillgängligt för att utvinna råvarorna?


Arbetskraft:

Finns det arbetskraft som kan utföra arbetet?Exempel på hur skilda förutsättningar i produktionsfaktorer påverkar ett lands produktion:


Malawi:

Ett exempel där material och råvaror saknas är det afrikanska landet Malawi.I Malawi finns det mycket arbetskraft men eftersom det varken finns råvaror eller material kan inte landet producera produkter själva. Det här leder till att Malawi blir beroende av till exempel ett I-land.

Ett fint ord som beskriver ekonomin i Malawi är periferi.

11 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page