top of page

På vilka sätt kan bakterier föra över gener till andra bakterier? (biologi 1)

Uppdaterat: 18 juni 2021


Bakterier kan föra över sina gener via både vertikal spridning och horisontell spridning.

Vertikal spridning innebär att bakterien delar på sig, dvs från modercell till två dotterceller.


Den horisontella spridning kan ske på flera sätt. Konjugation, transduktion och transformation.


Konjugation innebär att en bakterie för över sina gener via bakteriesex.


Transduktion innebär att bakteriens gener sprids med hjälp av bakteriofager. En Bakteriofag är ett virus som angriper bakterier. När bakteriofager sätter sig på en bakterie kan den få bakteriens gener på sig, när den sedan åker till nästa cell kan bakterien plocka upp den bärande genen.


Transformation innebär att andra bakterier plockar upp gener som tidigare kommit från en bakterie som dött, och sedan stoppar in det i sig själv.


4 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

コメント


bottom of page