top of page

Olika typer av mutationer:

Genmutation, Kromosommutation och kromosomantalsmutation


Genmutation.

När det sker en genmutation byter enskilda kvävebaser plats (substitution) eller försvinner. När man pratar om substitution av kvävebaser förändras bara ett par kodon, som i sin tur gör att det bildas andra aminosyror. Med andra aminosyror bildas det andra proteiner. Ifall det sker en delution av kvävebaser kan hela genen försvinna på så sätt att alla kvävebaser hoppar ett steg.


Kromosommutation

En kromosommutation är när det sker en förändring i kromosomen, då blir förändringen betydligt större än när det sker en genmutation. När det sker en kromosommutation drabbas många gener.


Kromosomantalsmutation.

Kromosomantalsmutation är när antalet kromosomer förändras. Har man exempelvis 47 st istället för 46 st, då har man Downs syndrom.

218 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comentários


bottom of page