top of page

Läslogg -MedeaCitat

Sid 35.

“Vilken tur är större för en flykting än att få giftas in i landets kungahus”


I berättelsen har Jason övergivit Medea för att gifta sig med kungens dotter. Att välja en partner som är rik kan jag förstå. Däremot blir det mer komplicerat när valen man gör har en negativ påverkan på andras liv. Citatet visar orsaken till varför Jason valde Kreons dotter. Utifrån Jasons perspektiv får han många fördelar med att flytta in i kungahuset. Han kommer aldrig behöva oroa sig för att få mat på bordet. Antikens Grekland innehåller mycket kultur. Däremot fanns det vissa förutsättningar för den här kulturen, där en förutsättning var att andra tog fram födan åt dig.

Utöver Jasons egen säkerhet kommer hans framtida barn att kunna växa upp i ett hem med privilegier som gynna deras säkerhet. Medea menar däremot att man borde leva måttligt. Det vill säga att man inte ska ha för mycket men samtidigt inte för lite. Jason verkar inte leva upp till det, utan bestämmer sig för att leva i överklass.


Citat

Sid 24

“Vi måste först betala för att få en man, sen finna att vår kropp har blivit slav hos honom. Plågan ökar när man tvingas fråga sig om han, tyrannen över en, är trogen eller falsk. Att skiljas är en skam för kvinnan och förskjuta mannen otänkbart. “


Det här citatet ger en inblick om kvinnans situation under antiken. Ifall det uppstod en skilsmässa var det en skam för kvinnan. Ytterst ovanligt att det blev en skam för mannen. Mycket av det tror jag beror på att kvinnan inte hade den positionen att kunna förskjuta sin man då det var den högauktoritära mannen som hade störst inflytande i relationen. Mannen hade till exempel möjligheten att vara otrogen, medan det var otänkbart för kvinnan att vara det.

Jag tycker det är sorgligt att kvinnan inte hade samma privilegier som männen och att dessa ojämlikheter funnits i tusentals år.

Utöver svårigheterna för kvinnan i en relation var det även svårt för kvinnan att föda barn. Att få en son var mer uppskattande än att få en dotter. Ifall det föddes en son var det mannens förtjänst, men om det föddes en dotter blev det istället skamfullt för kvinnan.

Ett annat citat som jag anser att man koppla till det här är “Hellre går jag tre gånger ut i strid med sköld och vapen än föder barn en enda!”, sid 25. Personligen tycker jag att det är väldigt starka ord, men samtidigt fanns det betydligt större risker med att föda barn. Sanitetsförhållandena och sjukvården var inte på samma nivå som den är idag.

Avslutningsvis blir jag ändå glad över den utvecklingen som skett under min livstid. Jag tror genuint på att vi för varje dag går mot ett bättre samhälle där vettiga värderingar får chansen att spridas över världens invånare. Det kan alltid bli bättre!

Frågor som besvaras:

Varför blir Medea egentligen utvisad ur landet? Vad tror du ligger bakom Kreons beslut? Var det rätt av Kreon att utvisa henne och barnen? Vad kommer du att tänka på från vår egen tid?


I berättelsen får vi reda på att Jason väljer att gifta sig med kungens dotter. Jason och Medea har tidigare varit gifta, där de till och med fick barn. När Medea senare blir sviken av Jason uttrycker hon starka känslor såsom förtvivlan och hat. Kungen vars dotter ska gifta sig med Jason väljer att landsförvisa Medea. Mycket av Kreons beslut tror jag handlar om att han ser risker med att hon skulle kunna utföra någon ond handling mot kungahuset. På sida 26 ser vi dessa misstankar när Kreon talar till Medea.“Jag är rädd för dig. Jag fruktar att du gör min dotter obotligt ont.”

Konversationen slutar med att Kreon kompromissar och låter Medea stanna en dag, men tvingar henne att bege sig av nästa dag.


Utifrån Kreons eget perspektiv tycker jag att han fattade rätt beslut i att landsförvisa henne. Han kände sig hotad och nu i efterhand vet vi att han hade rätt. När det gäller barnen, kan jag tycka att det var fel att utvisa dem. Utan att veta hur lång en landsförvisning är, tycker jag att barnen borde få chansen att återvända till Korint. Samtidigt har jag ändå en viss förståelse för kungen då han prioriterar sin egen säkerhet och suddar ut all koppling till Medea, bortsett från Jasons koppling till henne.


Utifrån en annan synvinkel kan landsförvisningen varit delaktig i Medeas hat mot kungafamiljen. Ifall vi drar en parallell till dagens samhälle och dess flyktingpolitik, ser vi att de som inte känner en gemenskap till samhället har större risker att bli kriminella. Tittar vi generellt sett på flyktingpolitiken kom jag att tänka på att fria gränser skulle vara gynnsamt ifall vi i minskar bidragen, tar vara på alla utbildningar, lär ut svenska och sen skapar arbete. Att som flykting leva på bidrag i många år medan man väntar på en salig blandning besked från myndigheter måste vara extremt tufft. Saknaden av stimulans och ovisshet hade gjort mig galen. Tittar vi närmare på Medea tackar hon nej till bidrag som Jason erbjuder henne. Precis som Medea vill inte flyktingar ha massa bidrag att leva på. De vill ha jobb och gemenskap för att kunna försörja sig själva och sin familj. Nu är Medea ett av de mer extrema exemplen eftersom hon saknar all framtidstro och att det inte tydligt nämns vad Medea skulle vilja ha, förutom hämnd. Poängen är att ökad stimulans hos de utsatta hade fört både dem själva och samhället mot en ljusare framtid.

18 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

댓글


bottom of page