top of page

Kvinnosynens förändring under reformationen

Under hela medeltiden var kvinnor underordnade männen och denna kontinuitet återfanns även efter reformationen. Bland annat arbetssysslor var noga uppdelade mellan kvinnor och män och männen fick det ”hårda arbetet”, exempelvis jakt eller vedhuggning, medan kvinnorna var hemma och passade barnen och gården. De positiva konsekvenserna som kom med reformationen var bland annat att läskunnigheten i samhället ökade, i och med den ”nya bibeln” på landets egna språk. Detta gällde både kvinnor och män. Kort sagt förbättrades kvinnors förhållande allmänt, men i förhållande till männen förändrades nästan inget åt det positiva.


Efter reformationen började många, framförallt protestanter, att tolka bibeln med bokstavligt. Här ingick att ”Eva kommer från Adam”. Återigen fick samhället en anledning att tro att kvinnor var underlägsna och att deras syfte var att tillfredsställa mannen. Könsuppdelningen och diskrimineringen av kvinnor fortsatte kontinuerligt efter reformationen.


En annan negativ följd av reformationen var att nunneklostren stängde vilket gjorde att kvinnors enda utväg från äktenskap, och tillgång till utbildning, togs bort.

Eftersom bibeln började tolkas mer bokstavligt framhävdes Paulus ord, om att kvinnan skulle tiga i församlingen, som något som bör följas. Detta ledde till att kvinnor tystades mer än innan.

18 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Bình luận


bottom of page