top of page

Inför prov om Sveriges politiska system (åk 8)

Uppdaterat: 14 apr. 2021


 • I Sverige hålls fria val till riksdagen – och det eller de partier som får starkast stöd i riksdagen får bilda regering.


 • Det är riksdagen – och därmed indirekt svenska folket – som har den högsta beslutanderätten i Sverige.


 • Motioner är förslag från riksdagsledamöter och propositioner är förslag från regeringen.


 • För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten.


 • Regeringen kan bestå av personer från ett eller flera partier.


 • Om regeringspartierna fått en majoritet av riksdagsmandaten – det vill säga minst 175 – bildar de en majoritetsregering.


 • Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun och väljs av invånarna vart fjärde år.


 • Kommunen beslutar om t.ex. skolor, och ser till att alla i kommunen har el, vatten och avlopp.


 • landsting är i Sverige en sorts större kommun som främst har hand om hälsovård och sjukvård inom ett geografiskt område.


 • Sverige har val vart fjärde år. Vi väljer då de personer och partier som vi vill ska representera oss.


 • Ideologi kallas en samling tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet.


79 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page