top of page

Inför prov om realism och naturalism

Instuderingsdokument realism (1830-1860) & naturalism (1860-1890)


Bakgrund till att realism & naturalism växte fram

Nya tankar och idéer som växte fram

I och med att folkskolan instiftades 1842 började kyrkan förlora allt mer makt. Vetenskapsmännen började lägga fram nya teorier med en vetenskaplig bakgrund. Exempel på dessa vetenskapsmän är Charles Darwin som lade fram evolutionsteorin och Sigmund Freud med psykodynamiska teorier.


Realism

Utmärkande drag för realismen är;

  • Pseudonymer

Det var vanligt att kvinnor under realismen skrev under manliga pseudonymer för att kunna få samma möjlighet att lyckas som författare.


  • Ingen försköning

Texterna man skrev under realismen skrevs utan någon försköning av samhället. Man ville få fram en så verklighetstrogen bild av samhället som möjligt, något som gjorde att realismen stod ut från epoken innan realismen, romantiken, där man verkligen fokuserade på försköning av språket.


  • Detaljbeskrivning

Något som är väldigt utmärkande för realismen är de väldiga detaljbeskrivningarna som förekommer. Detta görs framförallt med hjälp av många miljöbeskrivningar.


  • Baseras på fakta & fältundersökningar

Det som skrivs är ofta baserat på fakta och fältundersökningar för att få en så realistisk och bra samtidighet med verket som möjligt. Även med anledning av nya ideér som spreds av bland annat Charles Darwin och Sigmund Freud.


  • Framställde ofta vardagslivet och samhällsfrågor

Författarna framställde och skrev ofta om den samtida tidens samhällsförhållanden. Populära ämnen att grunda sina texter på var industraliseringen, urbaniseringen, den växande medelklassen och kvinnans förtryck i samhället.


Naturalism

Utmärkande drag för naturalismen är;

  • Gren från realismen

Naturalismen är på många sätt lik realismen, men kan beskrivas som en förstärkning av realismen.


  • Ingenting förskönades

Inom naturalismen skulle samhället och samhällsgrupperna skildras objektivt. Författarna under naturalismen var inte rädda att skriva om saker som ansågs vara motbjudande.Kända författare och verk

Charles Dickens - Oliver Twist

Fredrika Bremer - Hertha

Fjodor Dostovjevjskij - Brott och Straff

Harriet Beecher Stowe - Onkel Toms stuga

Charlotte Bronte - Jane Eyre

August Strindberg - Röda rummet

Émile Zola - Den stora gruvstrejken


Lägg in källorna ni använt er av


12 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

bottom of page