top of page

Inför prov om media -samhällskunskap åk 8

1. Vad betyder ordet massmedia?

Ordet massmedia är ett ord för alla kommunikationskanaler. Begreppet massmedier betyder att medierna är gjorda för att nå många människor samtidigt, det vill säga för att nå ”massan”.

2. Vilka är massmedias uppgifter?

Massmedias uppgifter är att nå ut till många människor samtidigt.

3. Massmedia kallas ofta “den tredje statsmakten”. Vad betyder egentligen det?

Massmedia når ut till folket på ett bra sätt och det är en stor del av vårt samhälle. Man kallar de det eftersom media har en stor påverkan inom samhället.

4. Journalister gör hela tiden nyhetsvärderingar. Vad innebär det? Varför är denna värdering så viktig? Motivera och ge gärna exempel.

För vidare information som politiker säger och granskar det dem säger om det är sant eller falskt. Journalisterna värderar vad som är av nyhetsvärde för massor och väljer vad samhället ska veta och vilka samhällsfrågor samhället ska ställas inför.


5. Vad innebär public service? Vilken roll och betydelse spelar public service i vårt demokratiska samhälle? Tänk gärna på massmedias uppgifter.

Det som Sveriges Radio, SVT och UR gör kallas public service, radio och tv i allmänhetens tjänst. Finansieringsformen med en radio- och tv-avgift som innebär att bolagen har en direktkoppling till allmänheten och därmed till publiken. Ett sändningstillstånd som reglerar bolagens uppdrag.

6. I Sverige har vi presstöd. Vad innebär det och varför anses det vara viktigt?

Tidningarna konkurrerade med varandra om läsarna, men de konkurrerade även om annonsörerna som var viktiga för tidningens inkomster. Ofta fick då den minsta av de två tidningar ekonomiska svårigheter. Staten införde därför på 1980-talet presstöd för tidningar med olika politiska partifärg skulle kunna leva kvar.

7. Vad innebär tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen?

Det innebär att man får säga, tycka och skriva vad man vill. Tryckfrihetsförordningen tillkom 1949 och beskriver den svenska yttrandefriheten i tryckta medier. Tryckfrihetsförordningen tillåter oss att skriva och ha åsikter om det mesta, men det finns vissa begränsningar. Det är till exempel inte tillåtet att förtala eller förolämpa någon eller att sprida rasistisk propaganda. Tryckfriheten gäller inte heller spridandet av barnpornografi.8. Vad är pressetiska regler? Ge exempel på varför de är viktiga.

Pressetiska regler är press, TV och radio i Sverige som frivilligt har utfärdat. Det är regler som yrkesregler utfärdade av Svenska Journalistförbundet som journalister i Sverige ska följa vid utövandet av sitt yrke.25 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page