top of page

Inför prov om kristendomenInledning:

Vem är den viktigaste personen inom kristendomen?

Jesus är den viktigaste personen inom kristendomen.


Berätta lite mer om Jesus.

Kristendomen bygger på hans liv och lära. Jesus bodde i det område som idag är Israel/Palestina, men som då var en del av det romerska riket. Jesus är den messias som judarna väntat på.


Vilken religion tillhör kristendomen från början?

Kristendomen tillhörde från början Judendomen, men redan under det första århundradet började den utvecklas till en egen religion mycket eftersom att Jesus kom till världen.


Vad har de abrahamitiska religionerna gemensamt?

De abrahamitiska religionerna har alla Abraham som stamfader. De tror bara på en Gud, de är monoteistiska. Religionen bygger på en helig skrift som innehåller Guds budskap till människorna. De har även flera gemensamma profeter.


Vad innebär treenighet?

Inom kristendomen tror man att Gud är både, fadern, sonen och den heliga anden alltså innebär treenighet att man tror på att Gud finns i tre skepnader.


Kan Gud förlåta en människas synd?

Fokuset inom kristendomen ligger på att tro rätt, men man ska också göra rätt. Gud har bestämt vad som är rätt eller fel, med hjälp av de tio budorden. Om man bryter mot detta så syndar man och eventuellt kan man bli förlåten.


Ungefär hur många kristna finns det i världen?

Det finns ungefär två miljarder kristna i världen.


Vilka är grundtankarna inom kristendomen?

 • Tron på treenigheten.

 • Tron att Gud har skapat hela världen.

 • Det finns en början och ett slut, en linjär världsuppfattning.

 • Tron på att Gud kom till jorden som människa och levde i Israel för 2000 år sedan.

 • Tron att Jesus dog på korset, men återuppstod.

 • Tron på något sorts liv efter döden.Gud och människorna:


Berätta om fadern.

Fadern är förfäder till allting, han har skapat allting. Vi människor är hans barn och vi hör hemma här. Han är upphöjd och evig, men ändå alltid bland oss. Fadern är ofattbar, och kan inte beskrivas med ord.


Berätta om sonen.

Sonen kallas också för Jesus. Han är både Gud och mänsklig eftersom hans pappa är Gud, men han kom ändå ner till jorden.


Berätta om den heliga anden.

Den heliga anden är inspiration som Gud kan fylla en troende med och den hade förmågan att påverka oss även efter att Jesus hade dött. Den symboliseras av en vit duva.


Varför kom Jesus till världen?

Jesus kom till världen för att människorna skulle tro. Jesus besegrade även döden och återuppstod och han lever nu i ett evigt rike. Detta får de kristna att sköta sig och leva efter Guds tio budord, för att de har hopp om att de ska få komma till det eviga riket. Att Jesus kom till världen symboliserar att Gud bryr sig om människorna. Gud ska kännas som en nära vän och därför kom Jesus till världen eftersom de ville visa att de var på samma nivå och att man kunde prata med honom.


Berätta om kristendomens tankar kring synder.

Gud har ett speciellt sätt som han vill att vi människor ska leva på, men det är ganska svårt att leva exakt så. Människor gör saker som skadar en själv, medmänniskorna och förhållandet till Gud. Detta kallas synd. En del kristna tror att det finns något som kallas arvsynd, detta innebär att de tror att benägenheten att leva på ett skadligt sätt finns hos alla, men man kan bli frälst genom Jesus och då tas synden bort.


Bibeln:


Vad betyder testamente?

Testamente betyder förbund. Inom kristendomen så pratar man om förbundet mellan Gud och folket som slöts genom Jesus.


Vad innehåller Gamla testamentet?

Gamla testamentet innehåller hela den judiska skriften Tanakh. Den består av olika sorters skrifter om t.ex. det judiska folkets historia, lagsamlingar, poesi och profetiska texter.


Vilka delar finns det i Nya testamentet?

Under det första århundradet efter Jesus födelse skrevs Nya testamentet och vid 400-talet bestämde man vilka delar den skulle innehålla. Den består nu av 4 delar: Evangelierna som är några av lärjungarna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes som berättar om Jesus liv och uppståndelse. Apostlagärningarna berättar om Kristus återuppståndelse och hur han kontaktar lärjungarna och sprider budskapet vidare genom den nya aposteln Paulus. Breven består av Paulus brev, Hebreerbrevet, Jakobs brev, Petrusbreven, Judas brev och Johannesbreven. Uppenbarelseboken är full av drömmar och berättar om hur det kommer vara i den yttersta tiden, fredsriket och domen.


Att leva som kristen:


Varför finns det så många olika sätt att leva som kristen?

Eftersom det finns kristna världen över så har man anpassat de tio budorden efter hur samhället ser ut där, vad det finns för politiskt system osv.


Vad ger passage in till himlen?

Enligt kristendomen räcker det inte med bara att utföra goda handlingar, man måste tro på Jesus och Gud för att få komma till himlen.


Vilka är de tio budorden?


 1. Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig.

 2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

 3. Tänk på vilodagen, så att du helgar den.

 4. Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.

 5. Du skall inte dräpa.

 6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

 7. Du skall inte stjäla.

 8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

 9. Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.

 10. Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller tjänarinna, ej heller till något som tillhör din nästa.Berätta om några religiösa matregler och klädregler.

Kristendomen har inte så många regler, utan så länge man följer budorden så är lever man rätt. Men under fastan äter inte vissa kristna kött för att man ska träna att avstå från det som anses som lyxprodukter. En del kvinnor täcker sitt hår men detta är inte så vanligt längre däremot täcker en del av de sitt hår i kyrkan med t.ex. en hatt.


Högtider:


Vilken är den viktigaste kristna högtiden?

Påsken är den viktigaste kristna högtiden. Då hedrar man Jesus död och återuppståndelse.


Hur hör de andra högtiderna ihop med Jesus liv?

Under julen firar man Jesus födelse, advent är en förberedelsetid för Jesus födelse, kristi himmelsfärd är när Jesus steg till himlen efter att han återuppstått och pingst är när den heliga anden steg ner på jorden för att hjälpa folket efter Jesus död. Trettondagen firas för att Jesus hade fötts och inom den romersk-katolska kyrkan och protestantismen firar man att tre konungar kom och hyllade Jesus. De ortodoxa kyrkan firar att Johannes döper Jesus.


Vad är kyrkoåret?

De kristna högtiderna händer alltid i samma ordning varje år och detta kallas det kristna kyrkoåret. Av alla högtider är påsken, julen och trettondagen de viktigaste.


Berätta om några kristna ritualer.

Dopet firar man kort efter födseln för att välsigna barnet och för att den ska bli en del av den kristna kyrkan. Detta görs för att man ska få skydd från Gud. Vid 15-årsåldern konfirmeras man och då får man undervisning om Gud och sedan redovisar man det man lärt sig i en gudstjänst. Under nattvarden dricker man vin och äter bröd, detta ska vara Jesus kropp och Jesus blod och för att man ska få ta del av Guds kärlek.


Inriktningar:

Berätta om den katolska kyrkan.

Det är den största inriktningen inom kristendomen men ungefär 1,1, miljarder anhängare, den är även den tidigaste kyrkan. Petrus var en av Jesus lärljungar och även en apostel, han var Jesus efterträdare och ska ha grundat den katolska kyrkan. Påven styr den katolska kyrkan och ska vara Petrus efterträdare. Under påven finns 12 kardinaler som ska symbolisera de 12 lärjungarna, biskopar och präster. Denna inriktning bygger på bibeln och traditioner. Inom den katolska kyrkan är det viktigt med helgon, det finns kloster, munkar och nunnor. Det finns även 7 viktiga sakrament som är dopet, konfirmationen, boten, äktenskapet, de sjukas smörjelse, prästvigningen och nattvarden. Man brukar säga att katolikerna har ordets gudstjänst och man ber och pratar tillsammans.


Berätta om den ortodoxa kyrkan.

Den ortodoxa kyrkan bröt sig ut ur den katolska kyrkan ungefär 1054 år efter kristus för att den ville att kyrkan skulle vara ursprunglig och den katolska kyrkan la enligt dem till för mycket traditioner Själva ordet ortodox betyder renlärig vilket var vad de ortodoxa medlemmarna ville att kyrkan skulle vara. Den ortodoxa kyrkan har inga ledare som påven, men det finns en ärkebiskop, biskopar och präster. De har kloster, munkar och nunnor. Till skillnad från katolicismen så har den ortodoxa kyrkan något som heter hjärtats gudstjänst. De tycker att det viktigaste är att man ber inom sig själv, men de har en del skådespel som följer samma mönster och som handlar om Jesus liv där prästen även sjunger. Man tycker att det är tillåtet att avbilda Gud och man kan till och med be till en ikon. Den ortodoxa kyrkan har cirka 300 miljoner anhängare.


Berätta om den protestantiska kyrkan.

Den protestantiska kyrkan bröt sig loss ur katolicismen under 1500-talet och blev stort i Sverige eftersom Gustav Vasa inte ville att vi skulle bli så styrda av påven. Martin Luther hade 95 teser varför den katolska kyrkan var dålig och detta höll Gustav Vasa med om. De ville ändra på kyrkan och ville att bibeln skulle översättas, gudstjänster skulle ske på hemspråket, man skulle läsa ur en översatt bibel, psalmer skulle vara på hemspråket och prästen skulle läsa ett stycke och predika, förklara texten. Det skulle helt enkelt vara lättare att förstå bibeln. De ville också att gudstjänster skulle bedrivas hemma, det skulle vara färre sakrament och hade bara dopet och nattvarden. Den protestantiska kyrkan erkänner inte påven utan har istället en ärkebiskop, biskopar och präster. Den har även många under inriktningar.


7 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page