top of page

Inför prov om Islam (åk 8)

Uppdaterat: 14 apr. 2021


 • Koranen är formulerad av Gud och förmedlad till profeten Muhammed genom ängeln Gabriel.


 • Islam är världens näst största religion. Det finns cirka 1,6 miljarder muslimer i världen.


 • Islam är den yngsta av de så kallade abrahamitiska religionerna.


 • Släktskapet med judendom och kristendom är tydligt. De tre religionerna delar bl.a. samma gud och många profeter.


 • Människan har fått en fri vilja av gud. Detta är en viktig förklaring till att vi människor begår synder.


 • Alla människor har skapats av Gud. Herren gör ingen skillnad på olika folkslag.


 • Varje person bär det fulla ansvaret för sina handlingar.


 • Islam bygger på idén om att de troende har en direkt kontakt med Gud. De ansvarar därför själva för att hålla kontakten med Gud genom bönen.


 • Själva grunden för hela religionen är fem grundpelare. Alla dessa är olika handlingar.


 • En översatt Koran är inte helt igenom sann och äkta enligt en muslim.


 • Griskött får bara ätas om det har slaktats på rätt sätt, detta kallas halal.


 • Alla världens muslimska länder styrs av sharia-lagar.


 • Under Ramadan fastar muslimer under dygnets ljusa timmar. Detta är ett sätt att komma närmare gud genom att inte sätta sina egna behov främst.


 • Det finns en början och ett slut – islam har en linjär tidsuppfattning.Religion åk 8, Islam

48 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page