top of page

Inför ekonomiprov - samhällskunskap åk 9

Marknaden

  • På marknaden möts kunder och företag och gör upp om priset, det sk jämviktspriset.

  • På en marknad med fri konkurrens pressas priset ned.

  • Vid ett utbudsöverskott är priset för högt och varorna kan inte säljas.

  • När säljaren har monopol på en marknad kan hen själv bestämma priset på varan.

Konjunkturer, inflation och deflation

  • Höja olika skatter i en högkonjunktur kan vara ett sätt för staten att minska risken för en stigande inflation.

  • Finans- och penningpolitik är viktiga verktyg för att se till så konjunkturen är så jämn som möjligt.

  • En för hög inflation kan medföra att det blir svårare för svenska exportföretag att konkurrera på världsmarknaden då svenska varor blivit dyrare.Förklara med hjälp av ett exempel vad som kan göra att Sverige dras in i en lågkonjunktur. Förklara också med hjälp av ett annat exempel vad staten kan göra för att ta Sverige ur lågkonjunkturen. Var noga med din begreppsanvändning och förklaring av hur åtgärden fungerar. En lågkonjunkter är när aktiviteten i land är lågt, dvs att det inte sker några investeringar och att det är en hög arbetslöshet. En vanlig orsak till en lågkonjunkuer är det tidigare har varit en högkonjunktur. Under en högkonjunktur så blir det oftast en inflation, dvs att värdet på varorna stiger och då måste dem som arbetar kräva ännu mer i lön för att kunna köpa varan. Då höjs priset på varorna igen osv. Företagen anställer många och rullar på för fullt. Till slut börjar människor tveka på värdet på t,ex, alla bostäder. Det leder till att människor slutar investera och lånar pengar. Det leder till att ekonomin stannar upp. Det leder till en lågkonjunktur där företag inte vågar investera och anställa någon arbetskraft. För att ta landet ur en lågkonjunktur kan staten använda sig både penningpolitiken och finanspolitiken. Riksbanken sköter penningpolitiken där dem kan påverka hur andra bankers ränta med hjälp av reporäntan. Vanligtvis lånar banker pengar från riksbanken, även kallad centralbanken. Reporäntan är den räntan som bankerna betalar till riksbanken när dem lånar sina pengar. För att få landet ur en lågkonjunktur så behövs mer investeringar. Därför så kan riksbanken sänka reporäntan så att bankerna i sin tur sänker sin ränta som gör att företag har råd att investera vilket i sin tur gör så att ekonomin börjar snurra igen.Sverige är en s.k. blandekonomi. Varför har Sveriges riksdag valt en stor statlig inblandning i en i övrigt fri marknadsekonomi? Använd dig av exempel för att förklara hur detta påverkar dig som individ. Förslag på begrepp att använda: välfärd, resursfördelning, marknad, frihet. I sverige har vi en blandekonomi, dvs både marknadsekonomi och planekonomi. Nästan alla länder har blandekonomi. Att staten vill kontrollera vissa marknader gör den därför att priset på någonting behövs sänkas så att hela befolkningen har tillgång till det. Typiskt exempel på detta är inom välfärden. Välfärden finansieras av skatter och är till för att alla ska ha tillgång till den. Skulle staten inte ha kontroll finns det risk att fattiga inte skulle ha råd med sjukvård och utbildning. Ett annat exempel där staten har kontroll är försälning av hög alkolhalt, dvs systembolaget. Systembolaget har fått patent på en viss vara och då kallas det monopol. För att en marknadsekonomi ska fungera som bäst så behöver den skötas av sig själv, det vill säga att köpare och säljare möts på mitten och skapar ett pris. Ifall staten bestämmer priset så leder det till att hela grejen med jämnviktspriset försvinner. Tydliga nackdelar med det är konkurrensen försämras ifall staten bestämmer priset. En marknadsekonomi fungerar som bäst när det är hög konkurrens. En hög konkurrens mellan företag leder till bättre kvalite och lägre priser på varorna eftersom företagen vill att köparna ska välja just deras produkt. I sverige så har staten gjort en inblandning i hur höga/låga hyrorna måste vara inom bostadsmarknaden. Detta leder till att företag slutar bygga bostäder eftersom dem anser att man inte kan tjäna lika mycket pengar som om det vore en fri marknad. Det positiva med statens inblandning om lägre hyror är att människor har råd att bo. Det negativa är att det byggs för lite bostäder vilket leder till ett utbudsunderskott. För mig som individ innebär en statlig inblandning att jag får gratis utbilning, sjukvård osv. Så för mig är detta positivt eftersom jag själv inte betalar någon skatt. Staten kan även lagt sig i det jag köper. På varje som köps så går ungefär 25% av pengarna till staten. Statens inblandning påverkar mina köp, t,ex, om det är en hö sockerskatt så leder det till att jag inte köper lika mycket mat med socker i eftersom det då blir dyrare. Subventionerar från staten kan även påverka priset på det jag köper, dvs att staten betalar ett företag för att sänka sina priser på en viss vara vilket kan leda till att jag då köper den.10 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comentarios


bottom of page