top of page

Hur ser lava ut i molekylärnivå?

Uppdaterat: 18 juni 2021

Vi tänkte att det skulle vara intressant att titta närmare på något åt det extremare hållet. Lava är flytande sten samtidigt som det innehåller enorma mängder energi och avger bland annat den energin i form av ljus.


Ganska snabbt insåg vi att lava är väldigt komplext. Lava består av en massa olika bergarter. Dessa bergarter består av olika mineraler som i sin tur består av en massa grundämnen.

Något som alla bergarter har gemenskap är att de är består av silikatmineraler som även är uppbyggda av kiseldioxid i enorma nätverk.

Här är en bra bild på hur de flesta bergarter ser ut mer eller mindre, vissa bergarter har mycket av den här strukturen och vissa har lite mindre. Det är då massa kiseldioxidmolekyler som sitter ihop med varandra. Alltså ett nätverk av syre-och kiselatomer som har polära kovalenta enkelbindningar bindningar mellan atomerna.Ett exempel på en så kallad magmatisk bergart är Basalt som är bland den vanligaste lavabergarten. Basalt består till störst del av kiseldioxid (SiO2) som utgör 49% av vikten.

Något som gör det här ännu mer komplicerat är den varma temperaturen.


För att det ska övergå till flytande form krävs enorma mängder energi för att bryta loss dessa kovalenta bindningar. Lava är ungefär 1000 grader Celsius och den här värmeöverföringen kan ske på tre olika sätt, konduktion, konvektion och värmestrålning. Det som är värt att ta upp är värmestrålningen då det är det som syns. När det tillförs energi till ett ämne kommer elektronerna att exciteras till högre energinivåer. När elektronerna sedan hoppar tillbaka kommer den energin överföras till synligt ljus, vilket är förklaringen till att lava lyser.

Det kan även vara värt att nämna att Lava har en extremt hög viskositet, vilket är ett annat ord för tjocklek. Viskositeten för lava är 100 000 gånger större än vatten så det är omöjligt att hoppa ner i lava. Man har lärt sig mycket från Minecraft, men på lavafronten är det felaktigt.Senast uppdaterad: 16 jan 2021

44 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page