top of page

Hur samarbetar växter och svampar?

Uppdaterat: 14 apr. 2021

Det är vanligt att växter och svampar lever i ett så kallat mutualistiskt förhållande via mykorrhiza. Men vad innebär det?Vad är en svamp?

Vi börjar med att fördjupa oss i vad en svamp är för något.

En svamp är en organism som saknar klorofyll. Ingen klorofyll, ingen fotosyntes. Ingen fotosyntes, ingen växt!


Svampar saknar även egen ämnesomsättning.

De har inte någon mage utan “bor i maten” vilket betyder att de bryter ner maten utanför kroppen och sedan absorberar näringen. De utsöndrar enzymer som bryter ner maten till aminosyror, glukos och fetter. Därefter suger de åt sig näringen genom diffusion.


Roten

Vi fortsätter med en närbild under jorden. Här ser vi en rot och sedan ett par hyfer(del av svampen) som fäster sig och nästan tar sig in i roten. Det här kallas för mykorrhiza.

Mykorrhiza är namnet på det samarbete som växter och svampar har. Mykorrhizasvampar lever i symbios med växtens rötter. De gör det lättare för växten att ta upp näringsämnen och vatten.Men varför blir det lättare att ta upp näringsämnen och vatten?


Jo, för att svampens mycel blir ett sekundärt rotsystem. Ett system som är betydligt mer effektivare och mer omfattande än växtens eget rotsystem. Tillsammans med svampen får växten större räckvidd för att suga åt sig vatten och möjlighet att få mer näring än tidigare. Svampens enzymer kan bryta ner otroligt mycket som växten annars inte hade haft tillgång till! Ungefär 90% av alla växter lever tillsammans med svampar!


Bilden visar alltså hur en svamp lever med trädet och bidrar till näringstillförseln. I utbyte ger växten kol och socker till svamparna då växten har fotosyntes. Det här symbiotiska levnadsförhållandet när både växten och svampen gynnas kallas för mutualism.


Bra! Nu hoppas jag att du lärt dig hur växter och svampar samarbetar genom mykorrhiza, ett mutualistiskt levnadsförhållande.292 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Kommentarer


bottom of page