top of page

Historia Åk7 - Epoker och vår tidiga historia

Vad menas med en högkultur? En högkultur är en kultur som är lite bättre på allting än kulturerna runt om. En högkultur kan t,ex, ha bra skörd och många invånare med flera olika yrken som gör att dom kan utvecklas mycket snabbare än de mindre kulturerna. Egypten kan man säga blev en högkultur av floden Nilen eftersom den gav mycket skörd vilket gjorde att människor kunde jobba med andra yrken.


Egypten och Mesopotamien är exempel på det som vi brukar kalla för högkulturer.
Varför var floden Nilen så viktig för Egyptierna? Floden Nilen var väldigt viktig för egypterna eftersom varje år svämmade floden över och när den gjorde det tog den med sig massa näringsrikt slam som gav deras odlingar en massa näring som gjorde att dom fick skördeöverskott. Det gjorde att egyptiern kunde skaffa nya jobb och sedan bli en högkultur. Floden Nilen gjorde också så att dom kunde få papper eftersom papyrus växte längs Nilen. Utan floden Nilen skulle det bara vara öken. Floden gjorde också att man kunde färdas med båt nedför floden.

Vilken civilisation kommer mumien kommer ifrån och varför mumifierade man (gjorde mumier av) de döda? ¨Mumier kommer från Egypten, och man mumifierade de döda för att man trodde på att det fanns ett liv efter döden, och för att man skulle få ett bra liv efter döden. Om mumien har sina armar i kors betyder det att hen är av kunglig släkt.

33 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page