top of page

Exempel på hur oljan påverkat våra liv (åk 8)

För drygt 100 år sedan började vi pumpa upp olja ur berggrunden. Genom raffinering av oljan har vi skapat en mängd olika bränslen och andra produkter. Här kommer några exempel på hur oljan har påverkat våra liv. För hundra år sedan hade vi absolut inte samma teknik som idag, och det är oljan som har hjälpt oss komma dit vi är just nu. Olja är ett bränsle som kan användas till mängder olika saker.

Genom fraktionerad destillation sorterar man de olika kolvätena och kan sedan använda deras egenskaper. Kort förklarat värmer med upp den så kallade råoljan, dvs oljan direkt från marken. Råolja består flera kolväten i olika storlekar, exempelvis metan, etan, propan, butan osv, och det som händer när råoljan värms upp är att de lättare kolvätena med låg kokpunkt hamnar högst upp, och de större kolvätena med högre kokpunkt hamnar längre ned.


Nu när alla kolväten är sorterade går dem att använda.


Den tyngsta oljan är "kladdig" och är svår att använda som bränsle. Det används därför tillsammans med t.ex. grus till asfalt. När människan började bygga asfaltvägar som var bättre och mer hållbara vägar, då blev det mycket lättare att färdas med fordon.


När det kommer till fordonens bränsle finns de även p.g.a oljan i form av t.ex. diesel och bensin.

I bilmotorn bränner man bränslet och det bildas koldioxid, vatten, och framförallt energi. Energi som änvänds till att sätta igång motorer. Det behöver såklart inte bara vara bilar, utan även andra maskiner.

Plast består ut av olja. Plast är något vi människor använder oss ut av varje dag. Plast finns nästan i alla produkter och när det gäller mat uppstår plast i förpackningarna och korgarna och påsarna som man bär maten i. Utan plast skulle vi inte kunna producera lika mycket. Organisk kemi del åk 8

8 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page