top of page

Energikällor fördelar och nackdelar

Uppdaterat: 14 apr. 2021


Vattenkraft


Fördelar

Förnyelsebar energikälla

Släpper inte ut koldioxid


Nackdelar

Påverkan på ekosystemet

Översvämning runt kraftverken

Torka kring kraftverken

Människor kan behöva flytta


Vindkraft


Fördelar

Förnyelsebar energikälla

Släpper inte ut koldioxid

Ekonomiskt lönsamt när det blåser mycket

Havsbaserade kraftverk fungerar som konstgjorda rev


Nackdelar

Fungerar bara när det blåser och där det blåser

Buller

Skuggor som påverkar åkrar och skörden

Fåglar kan åka in i vindkraftverken.


Kärnkraft


Fördelar

Släpper inte ut koldioxid

Energieffektivt, billigt att framställa mycket el


Nackdelar

Icke förnybart

Radioaktivt avfall från uranbrytningen

Risk för olyckor, Tjernobyl, påverkade hela världen med hjälp av vindar, kan hända igenSolenergi


Fördelar

Förnyelsebar energikälla

Släpper inte ut koldioxid

Mycket energi från solen som vi inte vet hur vi ska använda än


Nackdelar

Fungerar bara när solen skiner och där solen skiner

Dyrt

Svårt att få energieffektivt


Fossila bränslen- olja, kol och naturgas


Fördelar

Billigt


Nackdelar

Icke-förnyelsebar-energikälla

Släpper ut koldioxid

Bidrar till konflikter i världenKommentera gärna ifall du har något att tillägga!

186 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page