top of page

Efterkrigstiden åk 9

Uppdaterat: 14 apr. 2021

Kalla kriget:

 • Kalla kriget är en benämning på relationen mellan USA och Sovjetunionen samt deras allierade som bl.a. innebar mycket spända relationer, kapprustning och krigshot.

 • Kalla kriget visade sig inte bara inom det militära. Även inom t.ex. idrott och kultur gällde det att visa sin överlägsenhet.

 • Marshallplanen var namnet på den ekonomiska hjälp USA gav länder i Europa. Syftet var både att skaffa sig politiska allierade och att öka utrymmet för amerikansk ekonomi

 • Både USA och Sovjet rustade ikapp sina försvar under kalla kriget. Att båda länderna visste att de båda hade kärnvapen nog att förinta varandra gjorde att man undvek att starta krig. Detta är en beskrivning av begreppet terrorbalans.

Koreakriget tar slut 1953.

Berlinmuren byggs 1961

Sovjet invaderar Afghanistan 1979

Sovjet upplöses.1991

 • Ett viktigt utrikespolitiskt mål för USA var att förhindra kommunismens spridning i världen.

 • USA lyckades som första land i världen framställa kärnvapen vilket till en början gav dem ett övertag över Sovjetunionen.

 • Sovjet kontrollerade den politiska makten i flera europeiska länder. Detta märktes bl.a. i Ungern och Tjeckoslovakien.

 • Sovjet ledde Warszawapakten som fungerade som en motvikt till NATO under kalla kriget..

Sverige:

 • Folkhemmet är ett begrepp som beskriver en vision av ett samhälle med stark välfärd, sammanhållning och jämlikhet. Begreppet myntades av Per Albin Hansson, socialdemokratisk statsminister.

 • Arbetskraftsinvandring innebär att människor kommer till Sverige för att arbeta. Arbetstillfällen är ett bra exempel på en så kallad pull-faktor.

 • 1900-talets historia visar att Sverige går från att ha varit ett emigrantland till ett land dit människor flyttar.

 • Viktiga push-faktorer under andra halvan av 1800-talet i Sverige var bl.a. missväxt och hungersnöd.Landet Israel utropas 1948

The Civil Rights Act antas i USA

Kalla kriget tar slut 1991

World Trade Center-attacken 2001


Amerikansk historia

 • När Colin Kaepernick, en amerikansk fotbollsspelare, vägrade att stå upp under amerikanska nationalsången p.g.a. diskrimineringen av svarta var det jämförbart med Rosa Parks protest på 1950-talet.

 • På 2000-talet startades Black Lives Matter (BLM). Organisationen kan ses som en fortsättning på medborgarrättsrörelsens kamp för lika rättigheter. Orättvisorna och segregationen mellan svarta och vita kan därför ses som en kontinuitet.Övrigt:

 • Grunden till dagens EU lades efter andra världskriget. Tanken var att ekonomiskt samarbete skulle förhindra framtida krig.

 • Brexit är ett bra exempel på hur ökad nationalism kan splittra en organisation.

 • Efterkrigstidens historia visar hur europeiska kolonialmakters inflytande minskar.

 • Under se senaste årtiondena har delar av vårt välfärdssystem liberaliserats, vilket kan ses som en försvagning av folkhemmet.

56 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page