top of page

Det postindustriella samhället


Vad är det? Vilka är skillnaderna mot det industriella samhället?

Vilka förändringar är det som gjort att vi nu befinner oss i det?

Vilka näringslivssektorer är det som dominerar?

Vilken betydelse har globalisering i det postindustriella samhället?


Postindustriella samhället är det samhälle som skapades efter industrialiseringen. Skillnader mellan industrisamhället och det samhälle vi har idag är bl.a. att många har flyttat från landet in till städerna (urbanisering) och därför finns mindre arbetskraft där fabrikerna finns. Under industrialiseringen så jobbade många i fabriker och en stor del av vårt näringsliv bestod av just det. Nu tas de jobben över av maskiner och robotar och människorna går över till att jobba inom den tredje och fjärde sektorn. Detta beror på att ny forskning kommit kring teknik och man har kunnat utnyttja det inom industrin. Globaliseringen spelar en stor roll i det här eftersom att industrin inte är lika stor i Sverige nu eftersom att det är billigare att producera saker i U-länder eftersom att det finns billigare arbetskraft. Utan globaliseringen hade detta inte varit möjligt eftersom att infrastruktur


15 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Sommarjobb och extrajobb

Att arbeta deltidsjobb samtidigt som du studerar kan vara ett bra sätt att få arbetslivserfarenhet, tjäna lite extra inkomster och lära dig värdefulla färdigheter i tidshantering. Även om det kan vara

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page