top of page

Analys av förvandlingen

Analys av Förvandlingen

I Franz Kafkas kortroman Förvandlingen förändras person- och miljöskildringen genom hela berättelsen. Det är inte bara huvudkaraktären Gregor som utsätts för en förvandling. Även systern och fadern genomgår en förvandling. Boken är skriven 1915 och diskussionerna om vad boken egentligen handlar om har varit stora. Allt berättas sakligt och detaljerat och berättelsen känns mycket verklig, men samtidigt overklig. För att kunna få en djupare förståelse för vad berättelsen handlar om, behövs en djupare analys av de förvandlingar som huvudpersonen och bipersonerna går igenom. Gregor utsätts för en osedvanlig förvandling samtidigt som Grete och fadern förändrar deras förhållningssätt och välmående. Även Gregors rum genomgår en förvandling som kopplas till hur Gregor blir bortglömd.


För att börja genomgår Gregor Samsa den största förvandlingen. Han förvandlas till en jättelik insekt. Att Gregor förvandlas till en insekt är svårt att föreställa sig. När man som läsare fortsätter att läsa bildas en bättre bild av Gregors liv och får därmed en lättare medkänsla över hans förvandling. Resan till arbetet är långt och arbetstiderna är hårda. Chefen har även dålig förståelse för sina anställda som i sin tur gör att Gregor inte trivs där han arbetar. Trots det jobbar han där för att försörja sitt hushåll. När människor är deprimerade under en längre period är det vanligt att inte märka det förrän man en dag stannar upp och inser sitt hälsotillstånd. I Gregors fall kanske förvandlingen är ett uppvaknande som han egentligen inte vill acceptera. Han försöker leva sitt liv som vanligt genom att exempelvis försöka ta sig till arbetet fastän det inte är möjligt.

Undersöker man istället Gretes och faderns förvandling ser läsaren att även de förändras under berättelsens gång. Ett bra exempel är systerns beteende. Till en början visar systern Grete stor sympati för Gregor. Hon vill att han ska må bra, men tiden går och Grete ger sämre och sämre mat och pratar mindre och mindre med honom. Till slut blir hon den första i familjen som säger att Gregor numera inte är en familjemedlem, utan bara ett djur. Gregors mänskliga värdighet sjunker under hela novellen i Gretes ögon och det slutar med att han inte längre är en del av familjen. Fadern genomgår också en förvandling. I början av novellen utnyttjar han sin son till att arbeta medan han själv sitter hemma och anses vara sjuk, men ju svagare Gregor blir, desto mer kraft får fadern. Slutligen när Gregor är som svagast blir fadern helt frisk och börjar arbeta. Precis som Grete sjunker Gregors värde i faderns ögon och han börjar behandla sin son värre än tidigare. Till exempel kastar han ett äpple på Gregor som resulterar till Gregors död.

Tittar man närmare på miljöskildringen, är novellen knuten till en bestämd plats, vilket är Gregors rum. Hans rum ger läsaren en känsla av fångenskap. Gregors rum utsätts också för en förändring. Efter att han varit insekt ett längre tag, blir hans rum ett ställe för förvaring. Det familjemedlemmarna inte vill ha slänger de in i där. Rummet får mindre och mindre värdighet, precis som Gregor och modern vågar inte ens gå in i rummet. Hon tar avstånd från sin son och får en ganska passiv roll i handlingen.

För att sammanfatta utsätts Gregor för en förvandling där han inte längre är människa. Familjen ser inte längre hans mänskliga värdighet. Detta kan symboliseras av att Gregor förvandlas till en insekt. Även hans familj går igenom förändringar. Förut utnyttjades Gregor omåttligt men när han blev svagare blev fadern starkare och började försörja hushållet genom arbete. Med tiden glömmer Grete bort Gregor som resulterar till att slutar prata med honom och ger honom sämre mat. Även omgivningen genomgår en förvandling som kan kopplas till Gregors förändring. Hans rum behandlas sämre och sämre under novellens gång, precis som Gregor.

/ Elev 1:a året på gymnasietLärarens återkoppling:

Hej .......!

Du måste arbeta mer med att hålla fast vid en och samma tanke och stanna I den innan du går vidare till nästa tanke. Detta syns I inledningens första meningar. Där har du direkt tre olika ämnen och de hänger inte ihop alls. Det gör att läsaren inte förstår vad du vill säga i inledningen. I inledningen ska du bara säga att textgenren är en analys och vad du ska analysera. (Du ska alltså presentera verket och förklara vad det är för ett objekt som du ska undersöka. Då bör du även förklara novellens handling, eftersom det ju inte är självklart att alla läsare känner till den och den är en del av objektet.) Efter det ska du tala om vilka tre perspektiv som du närmare vill undersöka. Du ska inte göra något annat än det i inledningen. Tänk på detta, så att du håller dig till ämnet. De ljusblå raderna som jag markerat i inledningen är alltså oviktiga – de är onödig utfyllnad, som kan strykas och de andra färgmarkeringarna bör bearbetas.


Sambandsorden "För att börja" är inte stilmässigt så passande, så byt ut dem till ett annat uttryck. Men det är bra att du vill ha ett sambandsord där i alla fall!) Uttrycket "Precis som Grete" fungerar inte heller, så det bör också bearbetas. I det näst sista stycket upprepas "Gregor" och "rum" väldigt ofta. Tänk på att variera alla ord! Sammanfattningsvis tror jag att detta är en text, som du kan dra slutsatser av och lära dig mer av! /Lärare

12 899 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page